#10293
Anders Nelson
Gäst

Ja du kan använda din gamla borra, men du behöver kanske borra ett borrhål till beroende på att djupet på den första ente räcker till beroende på hur stor värmepump du behöver.
Har du berg i dagen så måste man ändå borra ner minst 6 meter foderrör enligt våra myndigheter, se ”Normbrunn 97”.
Ang din oro för radonet så är det ingen risk för att du får in detta i huset om du använder en certifierad installatör som är medlem i SVEP-Svenska Värmepumpföreningen.
Använd sedan en Geotecborrare så får du en anläggning som är utförd enligt Geotecs typgodkännande samt ett material som är testat och godkänt.