#10742
Anders Nelson
Gäst

Kan du inte ta vatten direkt från sjön eller fördjupa din brunn genom grävning så har du inget annat att göra än att borra en ny brunn.
Har du däremot ett grovt gruslager under botten på din brunn så kan du försöka att driva ner en spets i dim 11/2 – 2 tum ett par meter under bottennivån.