#10289
Anders Nelson
Gäst

Man beräknar att temperaturen stiger 2-3 grader för varje 100 m du borrar, beroende på vilken bergart du borrar i, räknat från ca 300 meters djup.Solen påverkar vad jag förstår ner till ca 500 m djup, men börjar avklinga efter ca 300 meters djup, då den geotermiska värmen från jordens inre börjar ta över.
Solen värmer de översta metrarna av jordskorpan och när det regnar så tar nederbörden med sig värmen när denna sjunker ner i grundvattnet, på så sätt laddas jorden och berget.
Jag tror att deso djupare jordlager man har dästu bättre är det ur återladdningssynpunkt.