#11074
Anders Nelson
Gäst

Är det konstaterat att skadan uppstod i samband med borrningen av energibrunnen så har borraren ett visst ansvar för detta.
Vad jag tycker är konstigt är att det sker ju inget vattenuttag ur energibrunnen och då borde det sätta sig ganska snart och återgå till normala förhållanden igen.
Har du ökat ditt vattenuttag under tiden efter borrningen?
Hur stort är ditt vattendjup dvs hur många cm vatten har du från vattenytan till botten av din brunn?
Hur nära botten sitter din sugsil?
Vilken dimension har du på dina brunnsringar?
Har du provat med att lägga 10-20cm filtersand i botten på din grävda brunn, detta för att förhindra att grumligheten sprider sig?