#10211
Anders Nelson
Gäst

Borra ca 125 m aktivt djup, dvs. 125 m under grundvattenytan så får du en bra anläggning.