#10156
Fredrik Hansson
Gäst

Med de uppgifter du lämnat är ett aktivt borrdjup på 140m lämpligt. Ett enrörsystem kan ha problem med tillräcklig temperatur på radiatorer i slutet av slingan. Detta kan åtgärdas med placering av en ackumulatortank efter sista elementet eller köp av en värmepump som levererar en högre temperatur.