#10062
Anders Nelson
Gäst

Normalt sätt så är ett aktivt borrdjup på 140 m helt ok i Göteborg i det fall att du inte får fler energibrunnar i din närhet, närmre än 25 meter.
Bor du i ett tätbebyggt område så hade jag lagt till precis som du gjort 20 m för att gardera mig för framtiden, och för grannarnas eventuella installationer.
Så får du 160 meter aktivt djup så kan du vara lugn för framtiden.
Borrar du djupare än 160 m aktivt så är detta naturligtvis positivt ur driftssynpungt, men återbetalningstiden för dessa meter blir lång.