#10012
Anders Nelson
Gäst

Ja 100 m räcker om det är aktivt, dvs under grundvattenytan.