#9739
Lars Holm
Gäst

Hej Fredrik,
Stort tack för ditt sanbba svar.
Den beräknade 10kw pumpen är det vi kommit fram till skall räcka för att täcka 90 – 95 % av behovet. problemet är just borrdjupet.
Men om det är så att det inte räcker med ett aktivt djup på 200m med tanke på poolen så är det troligt att det är ett bättre alternativ att installera en luft/vatten värmepump speciellt avsedd för pool- en i ställt för att kombinera. Tänker då på kostnad för borrning ett ytterligare hål samt grävning min 20 m. Om jag förstått rätt så är det inte alla borrare som borrar så djupt att det kan bli ett aktivt djup på 200m

För övrigt så har jag läst massor av frågor och svar på denna sida och kommit fram till att jag på detta sätt fått mer kunskaper i ämnet än annars skulle vara möjligt inför det förestående projektet. Så tack för ett mycket bra forum.

Med bästa hälsningar

Lars Holm