#9740
Fredrik Hansson
Gäst

Vad gäller poolvärme så är solpaneler i många fall kostnadseffektivare med tanke på att solen lyser som mest när poolen skall utnyttjas och endast el till cirkulationspumpen behövs för driften.
Angående möjligt borrdjup så är det beroende på borrtekniska parametrar samt vilken utrustning företaget har. Anlita en Geotecborrare för säkerställande av kvaliteten på din anläggning.