#9754
Fredrik Hansson
Gäst

Borrdjupet är beroende av värmeledning i berget, grundvattennivån, avstånd till berg och var i landet du bor.