#9728
Fredrik Hansson
Gäst

När det gäller saltvattenrisken så skall kloridmätning göras i de områden där det föreligger risk. Skulle förhöjd kloridhalt påträggas skall avtätning göras för att förhindra blandning av de olika vattenkvaliteterna. Anlita en geotecborrare så säkerställer att kunskapsnivå är tillräcklig och din anläggning blir utförd på ett korrekt sätt.
Minsta avståndet mellan energi och vattenbrunn är upp till borraren att avgöra och är beroende på de geologiska förutsättningarna. Vattnet påverkas inte av energibrunnen under förutsättning att allt är korrekt utfört.