#9670
Fredrik Hansson
Gäst

Du har fått 155m aktivt borrdjup och säkerligen en väldimensionerad anläggning som kommer att ge dig bra framtida besparing. Lycka till!