#10855
Anders Nelson
Gäst

En 7 kw vp täcker ca 98% av din energiförbrukning och räknat på medeltemperaturen i Östersund så behöver du borra ca 230 m aktivt.
Då har jag beräknat så att medeltemp. under den kalla årstiden skall ligga kring 0 grader på inkommande köldbärare.