#10847
Anders Nelson
Gäst

Välj en 8 kw vp med ett aktivt borrdjup på min 140 m.
Du behöver borra mer då du använder golvvärme dvs du får längre gångtider på din vp.