#10799
Anders Nelson
Gäst

Nej borraren har säkert rätt, monterar man pumpen mitt framför sprickzonen så kan risken vara att pumpen drar in sandmaterial som lossnar från sprickan.
Sedan är det bra om det finns en sk sump i botten där ev material kan samlas under åren.
Sätter man då pumpen i botten så finns risk att den fastnar i nedfallande material.