#11172
Anders Nelson
Gäst

Jag har beräknat det utifrån 2 olika förutsättningar, med och utan värmeväxling av frånluften.
Ett hus i Övik utan värmeväxling i din storlek (har då räknat med 220 m2 uppvärmd yta)drar normalt ca 45000 kwh, där passar en 9 kw vp bra men behöver min 250 m aktivt borrdjup.
Om jag räknar på en förbrukning på 30000 kwh/år så räcker en 7 kw vp och då bör du borra min 200 m aktivt.
Om din ventilationsanläggning är ok och du ämnar att använda den under överskådlig framtid så räcker en 7 kw vp med ca 180 m aktivt djup. Tänker du däremot att skrota denna så välj den större värmepumpen med ett djupare borrhål.
OBS! jag har räknat med 0 grader på inkommande köldbärare under den kalla årstiden.