#10065
Edyta Johansson
Gäst

Vi har fått signalen från vissa entreprenörer om att det ej är lämpligt att borra djupare än 100m. Att man istället bör göra fler borrhål. el lägga en slinga. Risken skulle bla vara att det kan bli problem med grannarnas brunnar, saltvatteninträngning.
Kan du belysa detta på stående åt oss? Finns det andra risken som kan öka i och med ett djupare borrhåll?