#10064
Anders Nelson
Gäst

Ur kalkstensberggrunden på Öland bör du kunna ta ut ca 25-30 watt per meter under grundvattenytan.
Detta är lägre än tex granit som har ett värde på 35-40 watt per meter.
Borrar du ca 150 meter aktivt djup så bör du kunna installera en vp på 6-7 kilowatt.