#10107
Fredrik Hansson
Gäst

En värmepump på 10 kW och 200m aktivt borrdjup bör ge dig en väl fungerande anläggning. Kontakta närmasta geotecborrare för att mer exakt dimensionera totala borrdjupet.