#9724
Fredrik Hansson
Gäst

Den energimängd som kommer via borrtoppen och transporteras via foderröret är försumbar. Dessutom sker ditt största energiuttag på vintern då soltimmarna är få och du ev. har snötäckt mark. Placeringen av energibrunnen avgörs av andra faktorer.