#11234
anders nelson
Gäst

Borrprotokollet är en värdehandling som skall följa din fastighet.
Brunnsborraren är enligt lag skyldig att lämna en kopia av denna handling till SGU.
Informera din kommun om situationen och avvakta, men kontakta SGU om ca ett halvt år och har det inte inkommet då så kommer sannolikt SGU att polisanmäla borraren.
Här ser vi åter igen hur viktigt det är att anlita välrenomerade och stabila företag från orten.