#11099
Anders Nelson
Gäst

Borrkax är beställarens/fastighetsägarens egendom.
Vid en borrning av ett 100 meters djupt hål borrar man upp ca 1000-1500 liter berg/jordmaterial.
Borrkaxet är ett naturmaterial och skall i möjligaste mån återanvändas.
Får man sedan mycket vatten i samband med borrningen så kan det vara svårt att hantera kaxet ihop med vattnet på den egna tomten utan måste då använda en conteiner för att separera vatten och kax.
Seriösa borrare lämnar alltid förslag på hur man skall lösa detta och tar vid behov med en ev conteinerkostnad i sina offerter.