#11046
Anders Nelson
Gäst

Har borraren tagit på sig att utföra ett arbete som går ut på att du skall få en dricksvattenbrunn, klarar han sedan inte av detta arbete så har han inte rätt till någon ersättning för nedlagt arbete och material.
Har han däremot reserverat sig för stora jorddjup och skriftligen påtalat att detta är ett försök som kan misslyckas och att alla kostnader skall beställaren stå för, så har han rätt till ersättning för nedlagt arbete och material.
Borraren har däremot rätt till att fortsätta med att utföra ett nytt borrhål, men du skall bara betala för det borrhål som blir en fullständig brunn.