#10178
Anders Nelson
Gäst

Upphandla hela entreprenaden av en installatör för då har du bara en part att snacka med vid eventuella reklammationer och garantifel.
Kör du med delentreprenader så kan det vara svårt att få rätt ur dimensioneringssynpunkt eller vem som ansvarar för vad i vissa fall.
Kontakta din närmaste Geotecborrare och fråga honom om en kvalificerad installatör som kan ta hela ansvaret.