#10627
Anders Nelson
Gäst

Har du grävd eller Borrad brunn???
Man trycker inte en grävd brunn.
Det verkar som att om du enbart har en grävd brunn och då har grundvattnet sjunkit och flödet minskat. Har du däremot en borrad brunn och tryckt densamma så brukar man inte få någon större effekt då man inte kan bygga upp något större tryck under själva tryckningen då borrhålet ändå ger en hel del vatten.
Till 23 fastigheter behövs en hel del vatten, mellan tummen och pekfingeren så behöver borrhålet ge ca 10000 liter per timma för att klara av förbrukningstopparna morgon och kväll.
Du kan klara dig med mindre men då behöver du en reservoar på renvattensidan på kanske 5-10 kubikmeter.
Ring till oss och prata med Jan-Olof Arnbom som är berggrundsgeolog, han kan kanske ge dig vissa tips på hur berget fungerar där du bor.