#9982
Anders Nelson
Gäst

Har inte entreprenören reserverat sig för detta i sitt anbud så är det han som får stå för kostnaderna, och då menar jag både den extra rörfodringen och arbetet med sprickorna.