#10314
Anders Nelson
Gäst

Var i landet bor du?
Vad har du för berg under dig?
Sannolikt så kör du köldbärarpumpen på högsta fart därav bara en grads skillnad.