#10207
Anders Nelson
Gäst

Man bör inte dimensionera en anläggning med köldbärarslangar av polyeten 6,3kg ph 60-80, med in respepektive utgående temperaturer lägre än +-0/-3 grader. Om man dimensionerar med lägre temperaturer så får man välja någon annan typ av kollektor, vilken oftast blir dyrare, altn, kräver ett större borrdjup.