#9784
Fredrik Hansson
Gäst

Eftersom du kör minusgrader på köldbäraren in i huset så sker ingen återhämtning. Det sker en frysning av borrhålet och det är frågan hur länge det dröjer innan slangen plattas ihop eller kompressorn havererar. I ditt fall skulle jag kompletteringsborra ca 70m för att säkerställa funktionen. Intressant här är vad din installatör har använt för temperatur på köldbäraren när dimensioneringen utförts.

Temperaturen sjunker under de första året och kommer troligtvis stabiliseras på en temperatur någon grad kallare än vad du har idag.