#9783
S Ericsson
Gäst

Tack för snabbt svar.
Komplettering enl önskemål
Ort: Hudiksvall. 3.5 kbm olja + 9000 kwh hushållsström. Körde 1 år med enbart el och då en förbrukning
på 43000 kwh.Mycket nöjd med första året med VP, förbrukning totalt inkl. hushållsel: 17000 kwh, trots pumpfel i 25 dagar i okt-nov -04, då pumpen blev en ”elpanna”. Men brinen var under första 8 månaderna klart varmare än den är nu. Hur mycket till kommer den att sjunka. Tror Du det är någon risk att borran fryser i mitt fall?
Tacksam för svar.