#9782
Fredrik Hansson
Gäst

Pumpens och borrhålets dimensionering går ej att beräkna utan ort och tidigare energianvändning. Återkom med detta så skall vi göra en överslagsräkning. Viktigt är här att du har uppgivit samtliga energibärarna så den totala energianvändningen ligger som grund för beräkningen.

När det gäller kollektorslangarna så stämmer det att tillverkarna fråntar sig allt ansvar på kollektorerna då dimensioneringen sker för kallare temperatur än 0 grader C. Ansvaret vilar här på den som dimensionerat anläggningen.

Se till så att du får borrprotokollet eftersom detta är en värdehandling som skall följa med din fastighet. Enligt normbrunn 97 så skall även brunnens läge markeras ut.