#9902
Anders Nelson
Gäst

Du skall mäta temperaturen under drift, gärna efter en 1/2- 1 timmes drift. De temperaturer du anger anser jag är alldeles för låga, normalt så har man inte lägre temperaturer in vid den här årstiden än +1-0 grader.
Var i landet bor du?
En 7 kw värmepump behöver min 140 meter aktivt djup i mellansverige.
Dessutom påverkar dina avtätningar energiuttaget negativt, hur mycket är svårt att säga.