#10475
Anders Nelson
Gäst

Täta skarvarna ner till 1-2 meter utvändigt.
Se till att marken lutar ifrån brunnen, använd gärna någon form av tät lera den översta halvmetern och min 1 meter ut från brunnsringarna.
Tillverka ett tätt brunnslock så att inga möss råttor eller andra småkryp kan komma i i brunnen.
Slamsug och klorera brunnen.