#10266
Anders Nelson
Gäst

Nej det bör det inte vara.
Förutsättningarna för att du skall lyckas är att det finns tillräckligt med vatten på detta djup. I och med att du får en liten dimension på brunnen ca 150 mm så bygger du inte upp någon reservoar som du får i en grävd brunn med en dim av ca 1000mm.
För att lyckas med detta så bör du få en tillrinning på min 10 liter per minut.