#10139
Anders Nelson
Gäst

Normalt så fungerar en sådan anläggning så att borröret sticker upp en meter eller mer ovanför botten på brunnen. Kompressorn blåser sedan upp vattnet i den grävda brunnen som fungerar som ett magasin, där du sedan tar ditt vatten ifrån.
Kompressorn brukar sedan styras med hjälp av nivåvakter i den grävda brunnen.
Att blåsa upp vattnet på detta sätt är i förhållande vis dyrt i jämförelse med en dränkbar pump.
Försök att få fram alla uppgifter kring själva borrningen så kan du kanske montera in en annan pump i framtiden.