#10836
Anders Nelson
Gäst

Har du fått döda råttor i brunnen så beror detta på dålig brunnshygien och otäta brunnslock mm.
Sanera brunnen och tag ett nytt vattenprov, då får du kvittens på om vattnet går att använda eller ej.
Var man sedan ev lägger ett nytt borrhål beror naturligtvis helt på de lokala förutsättningarna.
Har det funnits gödselstack?
Det egna avloppet var går det?
Hur är standarden på detta?
Finns det andra eller har det funnits andra föroreningsrisker i området?
Som du kanske förstår så finns det mycket att ta hänsyn till, kontakta därför din närmaste Geotecborrare för vidare rådgivning och åtgärder.
OBS! om ni väljer att borra en ny brunn så är det viktigt att den gamla brunnen skyddas mot föroreningar altn att man tätar igen densamma.