#11020
Anders Nelson
Gäst

Det är Arbetsmarknadsmyndigheterna som upphandlar aktuell utbildning.
För att få gå denna så skall man vara arbetslös och sk prioriterad sådan.
Det är sedan respektive Länsarbetsnämnd som tillsätter elever.
Under årens lopp så har vi utbildat mer än 500 arbetslösa personer, av dessa så finns det några som idag är egna företagsledare inom borrning, flera arbetar som certifierade borrare. Jag har dock inte koll över samtliga utbildade borrare.
Vi utbildar enbart under de år då branschen behöver anställa ny personal.
Det är sedan upp till vart och ett företag att intervjua de utbildade och se om de passar in i aktuellt företag.
Normalt så har huvuddelen av de utbildade fast arbete efter 1 år.
Utbildningen håller en mycket hög kvalitet, vi använder enbart de skickligaste lärarna som vi har här i landet.
Du måste dock observera att detta är en teoretisk utbildning, den praktiska erfarenheten skall de sedan erhålla ute i företagen.
För att klara av borrning på egen hand så bör dessa elever gå som andreman, dvs gå sidan om i 6-12 månader för att lära sig den praktiska sidan.
Man blir inte en fullfjädrad brunnsborrare på 30 veckor.