#9655
Djordano
Gäst

Hej Fredrik,

Jag funderar på att göra en delad entrepenad, dvs köpa borrning och övriga installation var för sig, därav undrar jag vad kollektor installation omfattar.

/Djordano