#10755
Anders Nelson
Gäst

Jag hade valt en 7kw värmepump om jag vill ha varmt i källaren och borrat 130 meter aktivt borrhål.
I annat fall så kan du välja en 5 kw pump med ett aktivt borrdjup på 120 meter. Ang om du skall ha en eller 2 kompressorer så har jag egentligen ingen uppfattning men med tanke på att det är en liten värmepump så hade lag valt en pump med en kompressor.