#10958
Anders Nelson
Gäst

Ja det kan du göra, använd en bra kalkmakadam från något kalkbrott och lägg i 10-20 cm.
Det är möjligt att du får byta ut detta efter ett antal år beroende på din vattenkvalitet.
OBS! är singeln till för att hålla sanden på plats så får du börja med ca 10 cm singel.