#10997
Anders Nelson
Gäst

Gör ett runt lock med en sarg på min 5 cm som går ner på utsidan på cementröret.
Se till att cementrörets ovankant är så jämnt som möjligt så att locket sluter väl till.
Ojämnheter kan du laga med cement.