#9909
Anders Nelson
Gäst

Brunnsprotokollet är en värdehandling som skall följa fastigheten.
Självfallet så skall du avkräva din installatör ett sådant omedelbart.
Protokollet skall vara utfört på ett protokoll som är godkänt av SGU.
Vad jag vet så finns det endast 3 godkända protokoll idag nämligen från SGU, GEOTEC och Avanti.