#11052
Anders Nelson
Gäst

Det kan bero på som du säger gamla ledningar. Har du rengjort hydroforen?
Jag vill ändå påstå att du har järn i vattnet om än kanske i mindre omfattning.
Tag en riktig kemisk vattenanalys så får du se var felet ligger.