#10896
Anders Nelson
Gäst

Följ installationsanvisningarna på hydropressen.
Har du ett vanligt 2 plans hus så ställ in tryckströmbrytaren på 2-2,5 kg för start och 3,5-4 kg för stopp.