#9925
Andreas Nordstrand
Gäst

Swedac är en myndighet som inte har något med brunnsborrar certifieringen att göra. SITAC är företaget som certfierar brunnsborrarna på SGUs uppdrag.
Faktumet att många har gått kurs kontra få är certifierade är ett känt faktum som vi känner igen från många av våra certifieringar, att gå vidare och ansöka och få ihop sina papper är inte det som ligger överst på skrivbordet när man har en god efterfrågan på sina tjänster. Det som talar för denna certifiergen verkligen kommer få genomslag är en aktiv myndighet som står bakom kraven på de certifierade, seriös branschorganisationer som själva har frågat efter certifieringen.