#10970
Anders Nelson
Gäst

Det är SGU och Sitac som har kontrollen över certifikaten.
Misstänker du att arbetet inte är utfört enligt SGUs norm så kontakta gärna Sitac.