#10324
Fredrik Hansson
Gäst

COP faktorn är ett mått på hur mycket energi som avges till ditt hus i förhållande till tillförda el energin,dvs COP=Q/W. COP faktorn anges normalt från leverantören vid vissa förhållande. Skicka frågan vidare till din leverantör för att få COP vid -3 och 0 grader. Om du antar att värmen in till huset(Q) är konstant så fås förhållandet i tillförd energi(W) genom att ändra på COP faktorn. W(0)/W(-3)=COP(-3)/COP(0).