#11177
Anders Nelson
Gäst

Jag skulle tro att du har tappat en del av din vattenmängd då manchetten monterades.
Blev vattenkvaliten bättre efter monteringen så tycker jag att du gör enligt följand:
Ta upp pump och manchett.
Spola brunnen ren från ev sand i botten.
Tryck brunnen, men montera tryckmanchetten under den nivå där manchetten satt, kanske 10 m under den nivån.Detta för att inte få kontakt med det övre spricksystemet.
Montera pump och manchett igen och provkör.
Det kan ta ev något dygn innan vattnet är klart och sandfritt. Fortsätter sanden att komma in i brunnen så kommer detta sannolikt med vattnet från någon spricka och då kan detta fortsätta så i framtiden.
Jag tror inte att en tryckning påverkar era byggnader, det har inte skett, vad jag vet efter nästan 50 år i branschen,
Vad som kan hända är att nära liggande borrhål kan påverkas om man kommer i samma sprickformation.
Du har sannolikt en ansvarsförsäkring i din villa-hem försäkring som reglerar ev skador, kontakta ditt försäkringsbolag och lyssna med dem.
Jag tippa att tryckbilen tar ca 12-1500 kr i timmen.