#11178
Kalle Andersson
Gäst

Hej!
Tycker du att tätning skall sättas på 35 m, dvs 10 meter längre ned än innan den flyttades upp?

Blir inte vattenmagasinet i brunnen väldigt litet då eller spelar detta ingen roll?

Vad är sannolikheten att en tryckning lyckas. Det känns lite oroväckande att brunnen gått från 7200 l/dygn till kanske 200 l/dygn. Har allt vatten kommit från ytliga sprickor?